|         |   
 
  O firmie
  Kontakt
 
  Firma zapewnia całościową kompletną obsługę celną, prawno-celną i prawno-podatkową, a w szczególności:

- poradnictwo prawne, prawno-celne, prawno-podatkowe, z uwzględnieniem Wspólnotowego Kodeksu Celnego i Wykonawczego Kodeksu Celnego do Wspólnotowego Kodeksu Unii Europejskiej, specjalizacja: prawo celne i prawo podatkowe związane z obrotem towarami z krajami trzecimi

- zastępstwo prawne przed wszystkimi organami administracji i władzy państwowej (w tym urzędy celne, urzędy skarbowe, izby celne, izby skarbowe)

- zastępstwo prawne w postępowaniach sądowych i sądowo-administracyjnych, aż do WSA i NSA włącznie

- przygotowywanie umów dotyczących obrotu towarowego z zagranicą

 
 
 
  Własna działalność gospodarcza zarejestrowana dnia 16.06.1995r. pod numerem wpisu: 4153 Urzędu Miejskiego w Słubicach REGON 080000354 NIP 598-119-32-76  
 

Współpracujemy stale miedzy innymi z liczącymi się podmiotami krajowymi i zagranicznymi takimi jak: Jabil Circuit Poland w Kwidzynie, Jabil Assmebly Poland w Kwidzynie, Apator SA, Philips KFT Węgry, Vadain International w Grudziądzu, API Holding Międzyrzecze Górne.
Na rynku obsługi prawnej, prawno-celnej i prawno-podatkowej działamy od 1983roku, działalność zarejestrowano w 1995r. Posiadamy doświadczenie w rozwiązywaniu skomplikowanych zagadnień prawnych z zakresu ceł, podatków i obrotu towarowego
z zagranicą.

 
  Słubice
69-100, ul. Witosa 43
tel. 095/ 758 82 50 fax. 095/ 758 82 50 e-mail: slubice@wmclo.pl
 
  komunikacja możliwa w językach polskim, angielskim, niemieckim i rosyjskim  
   
© copyright 2007